INFORMATION OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER HOS DANGAAARD GROUP A/S

GENERELT
 
Vi prioriterer sikkerheden af personoplysninger højt, og behandler disse oplysninger i overensstemmelse med vores interne sikkerhedsprocedurer og de til enhver tid gældende lovkrav, herunder Persondataforordningen (Forordning (EU) 2016/679) og Databeskyttelsesloven (Lov nr. 502 af 23/05/2018).
 
DATAANSVARLIG OG KONTAKTOPLYSNINGER
 
Dangaard Group A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi indhenter fra dig. Har du spørgsmål, bemærkninger eller ønsker du at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet yderligere nedenfor, kan du kontakte os via følgende kontaktoplysninger:
 
Dangaard Group A/S
Industrivej 1
6330 Padborg, Danmark  
Telefon 7230 3400
Mail: dangaard@dangaard.com 
 
FORMÅLET MED VORES BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
 
Personoplysninger er enhver type af information, der kan bruges til at identificere en person, såsom navn, adresse, e-mail o.lign. For at kunne drive vores virksomhed har vi et naturligt behov for at behandle en række personoplysninger om dig som kunde, da vi uden disse grundlæggende oplysninger ikke ville kunne betjene dig. Som led i vores virksomhed anmoder vi derfor om udvalgte personoplysninger fra dig, når du ønsker at placere en ordre eller ønsker at modtage vores nyhedsbrev.
Det står dig altid frit for, om du ønsker at give os de efterspurgte oplysninger. Du skal blot være opmærksom på, at vi muligvis ikke kan betjene dig, hvis vi ikke modtager de efterspurgte personoplysninger.
Vi indhenter alene de oplysninger, vi skønner nødvendige for den enkelte kunde. Vores behandling af personoplysninger sker til følgende formål: 
- Afgivelsen af en varebestilling
- Generel kundeservice og eventuel administration af din brugerprofil
- Udsendelse af nyhedsbreve, tilbud og øvrigt markedsføringsmateriale, hvis du har givet dit aktive samtykke hertil
- Drift og optimering af vores webshop
- Statistiske formål (i anonymiseret form)
- Vores efterlevelse af de til enhver tid gældende lovkrav, herunder vedrørende bogføring
RETSGRUNDLAGET FOR VORES BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
 
Vi behandler dine personoplysninger, når vi har et lovligt grundlag til at gøre det. Dette grundlag afhænger af den konkrete sammenhæng vi behandler oplysningerne i. Det kan for eksempel være i ét eller flere af følgende tilfælde:
- Nødvendig behandling af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger i forbindelse med din placering af en ordre ifølge Persondataforordningens art. 6.1. (b)
- Vi skal overholde en retlig forpligtelse ifølge Persondataforordningens art. 6.1. (c) blandt andet som følge af bogføringslovgivning og markedsføringslovgivning. 
- Vi forfølger vores legitime interesser i at kunne administrere dine oplysninger ifølge Persondataforordningens art. 6.1. (f). 
 
Vi ønsker at tilbyde den bedst mulige betjening af vores kunder. I den forbindelse er det nødvendigt, at du videregiver korrekte og opdaterede oplysninger til os, samt at du løbende giver os besked, hvis dine personoplysninger ændres. 
 
KATEGORIER OG INDHENTNING AF PERSONOPLYSNINGER
 
Vi indhenter alene de personoplysninger, som vi vurderer er nødvendige og relevante for det enkelte kundeforhold, og vi behandler derfor en række forskellige personoplysninger, herunder:
 
Virksomhedsnavn
Fornavn
Efternavn
E-mailadresse
Momsnummer og/eller CVR nummer
Adresse (fakturerings- og leveringsadresser)
Hjemmeside
Telefonnummer
Betalingsoplysninger
Ordreoversigt
Favoritlister
Leveringssted
Specielle ønsker/kommentarer 
 
Vi kan indhente personoplysninger om dig fra forskellige kilder. Vi indhenter for eksempel oplysninger direkte fra dig, når du indsender dokumenter til os, indhenter et tilbud fra os, besøger vores hjemmeside o.lign. Vi kan også indhente oplysninger om dig fra en ekstern samarbejdspartner. Derudover kan vi indhente og bruge oplysninger om dig fra kreditoplysningsbureauer, offentligt tilgængelige kilder og registre, forsikringsselskaber mv., når vi skønner det nødvendigt, blandt andet når vi vurderer din kreditværdighed eller kontrollerer dine oplysningers korrekthed. 
 
OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER 
 
Vi opbevarer personoplysninger så længe det er nødvendigt, for at vi kan opfylde de formål, der er årsagen til vores indsamling af oplysningerne. Det betyder, at vi som udgangspunkt opbevarer dine personoplysninger, så længe du er kunde hos os. 
 
Efter din ordre eller når du er ophørt som kunde hos os, opbevarer vi visse personoplysninger i en efterfølgende periode alt afhængig af det konkrete kundeforhold. Dette skyldes blandt andet de lovmæssige forpligtelser, som vi er pålagt for eksempel ifølge bogføringsloven, hvorefter vi skal opbevare visse oplysninger i mindst 5 år efter kundeforholdets ophør. Hvis varen skal sendes fra vores tyske lager, skal vi opbevare personoplysningerne i længere tid, som for eksempel i henhold til tysk lovgivning (Handelsgesetzbuch og Abgabenordnung), som selskab skal opbevare visse oplysninger i op til 10 år. Oplysningerne slettes efter udløb af disse frister, medmindre det er nødvendigt at opbevare dem længere, og vi har lovhjemmel hertil. 
 
Såfremt du har givet samtykke til at modtage e-mails med informationer omkring events, kampagner og konkurrencer samt e-mails med tilbud og anden markedsføring fra os, og du sletter din profil i systemet eller tilbagekalder samtykket, kan vi i overensstemmelse med markedsføringsloven opbevare samtykket i 2 år herefter. 
 
VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER
 
Vi vil i visse tilfælde videregive eller overlade dine personoplysninger til eksterne modtagere, herunder til:
o Offentlige instanser, for eksempel til de danske skatte myndigheder, det tyske Finanzamt eller lignende. 
o Transportører/speditører der har behov for oplysninger for at kunne levere varen. 
o Eksterne databehandlere indenfor EU vedrørende marketing, hosting og support af vores IT-systemer. 
o Databehandlere der yder service til os vedrørende intern databehandling for at optimere vores webshop og lignende. 
o Revisorer og andre rådgivere. 
Vi overfører kun personoplysninger til eksterne databehandlere, som vi har indgået en skriftlig databehandleraftale med, og som derfor alene må behandle dine personoplysninger efter vores instruks og under efterlevelse af persondataforordningens krav. Til dette formål benytter vi blandt andet standardkontrakter godkendt af Datatilsynet, for at sikre tilstrækkelig beskyttelse af dine personoplysninger og rettigheder.
Når vi deler dine personoplysninger med eksterne, der fungerer som uafhængige dataansvarlige, tilstræber vi ligeledes at sikre, at disse oplysninger alene anvendes til det aftalte formål og i henhold til persondataforordningens krav.
 
STATISTIK, MV. 
 
Dine oplysninger kan blive brugt internt i Dangaard til statistiske formål og for at vurdere kunders geografiske placering samt andre servicerelaterede måleparametre. Resultaterne vil dog altid forblive interne, og holdes fortrolige for tredjepart. 
 
Vi kan dog i den forbindelse benytte eksterne databehandlere, der på vores vegne og udelukkende efter vores instruks, forædler, profilerer og samkører data om for eksempel din adfærd på vores webshop. Dette kan eventuelt bruges til at profilere din produkt interesse, så vi har muligheden for at målrette vores annoncering.  
 
Du kan til enhver tid gøre indsigelse om vores brug af din data til statistik, mv., hvorefter vi vil ophøre med det og slette den data, vi har om dig. 
 
COOKIES 
 
Brug af Cookies anvendes for at huske dine indstillinger samt varekurv i webshoppen. Du kan dog til enhver tid selv vælge at slette disse i din webbrowsers indstilling. Du kan finde et link til vores cookieinformation nederst på vores hjemmeside.
 
DINE RETTIGHEDER 
 
Du har en række rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du ønsker at gøre brug af disse rettigheder, er du altid velkommen til at kontakte os. Dine rettigheder fremgår af Persondataforordningen, og består af følgende:
Retten til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, hvad vores formål med behandlingen er, hvor vi har indhentet dem og hvem vi evt. videresender dem til. 
Retten til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 
Retten til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 
Retten til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
Retten til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. 
Retten til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder her: www.datatilsynet.dk/media/6893/registreredes-rettigheder.pdf
 
KLAGEADGANG
 
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan indgive din klage på www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet/ eller via følgende kontaktoplysninger: 
 
Datatilsynet 
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: dt@datatilsynet.dk
 
VERSION
 
Denne persondatapolitik er senest opdateret den 17. december 2020.